Skip to main content

Huisregels katten Manuhof

KATTENPENSION

Manuhof is een erkend kattenpension HK40102124
bij ons zitten alle katten apart (behalve de katten uit een zelfde gezin).

Ze hebben een eigen ruim binnenverblijf met klimboom en een ligplaats
onder een warmtelamp. de hokken zijn gescheiden met een glazen wand zodat
alle poezen elkaar wel zien.

UW KAT BRENGEN

Komt uw kat voor het eerst bij ons logeren? U kunt altijd vooraf komen kijken bij ons. Dit kan na een afspraak tel. of per mail.of tijdens de openingsuren.

Denkt u bij het brengen van uw kat  aan:

Het INENTINGSBOEKJE( of Europees paspoort) ZONDER DIT DIERENPASPOORT OF VACCINATIEBOEKJE MOGEN WIJ UW DIER NIET OPNEMEN IN ONS VERBLIJF. Eventuele medicijnen met een korte omschrijving.

VERPLICHTE INENTINGEN

Denkt u vooraf aan de verplichte inentingen. De inentingen mogen minimaal 10 dagen en maximaal 11 maanden oud zijn. Voor alle inentingen geldt, dat zij tijdens het verblijf van uw kat(ten) in ons hotel niet mogen verlopen.

Wij mogen uw dier niet opnemen in ons verblijf als hij niet beschikt over de nodige inentingen.

De verplichte inentingen zijn:

*JAARLIJKSE COCKTAILINENTING

*Voor de katten de jaarlijkse vaccinatie en een vaccinatie tegen de niesziekte.

VERBLIJF

Ruim verblijf met voorzien van klimtouw en klimboom. Uw kat krijgt ook een
deken en wij voorzien een kattenbak.  Eigen spullen zijn toegestaan.

ETEN

Uw kat krijgt 2 keer per dag eten . Geef aan ons door hoeveel uw kat eet,
of speciaal voer krijgt voor een bepaalde reden. Het huismerk is Josera.

DIERENARTS

Het kan voorkomen dat uw hond of kat tijdens zijn verblijf bij ons ziek wordt. Wij raadplegen dan onze bedrijfsdierenarts of indien mogelijk uw eigen dierenarts. De kosten brengen wij hiervoor in rekening.

Verder gaan wij er van uit dat de hond of kat  ontvlooid en ontwormd is. Indien tijdens het verblijf van de hond blijkt dat het dier vlooien of wormen heeft, zullen wij uw hond op uw kosten ontvlooien of ontwormen.

RESERVEREN

1.Reservering

 

  • Van iedere reservering voor een verblijf wordt bij het brengen van het gastdier een reserveringsformulier opgemaakt via de website of schriftelijk . Bij het brengen van het dier ontvangt de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
  • Het reserveringsformulier ,volledig ingevuld geldt samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.
  • Brengen en halen van het gastdier geschiedt alleen binnen de openingsuren .
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’klant’’verstaan,diegene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan.
  • De reservering is voltooid nadat het katten/hondenpension Manuhof een voorschot van 50 € van het totaalbedrag heeft ontvangen van de klant. De betaling van het restbedrag van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het katten/hondenpension Manuhof  verschuldigd is,dient contant te worden voldaan bij het ophalen van het gastdier. De dag van brengen wordt altijd als volledige dag aangerekend .De dag van ophalen wordt als volledige dag aangerekend. In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het katten/hondenpension Manuhof gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen . Het gastdier wordt terug gegeven aan de eigenaar na volledige betaling van de verschuldigde som.
  • Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken ,dient de klant de afgesproken prijs per dag gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te voldoen.
  • Indien de klant zonder bericht het gastdier niet ophaalt bij het katten/hondenpension Manuhof  binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst ,zal het katten/hondenpension Manuhof de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen . Ingeval de klant dit niet doet ,heeft het katten/hondenpension Manuhof het recht het gastdier naar een asiel te brengen . De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf en de eventuele asielkosten.